Höga krav på förändring och förnyelse


Våra kunder arbetar vanligen på en marknad med hög utvecklingsgrad vilket ställer höga krav på professionellt ledarskap och affärsmässighet, samt att man måste ha en positiv inställning till ständig förändring och förnyelse.


Effektiva träningsprogram


Målstyrds konsulter har under många år genomfört träningsprogram när det gäller utveckling av flertalet funktioner i en B2B & B2D organisation. Målgrupperna är ledningsgrupper, ledare, KAM, affärsmän, konsulter, innesäljare och kundtjänstpersonal. Ledarskap och affärsmässighet är "färskvara" och behöver ständigt och kontinuerligt utvecklas genom ledarutveckling och säljträning. Våra behovsrelaterade program innehåller allt från ledar- och Affärsmannaskap till livsstil och kommunikation. Sammantaget så "accelererar vi Dina affärsresultat".


När det gäller utveckling av medarbetares attityd, så arbetar vi med ett heltäckande koncept som skapar bestående resultat i deltagarnas vardag. Vårt träningsprogram baseras på de framgångsfaktorer som styr individens inställning till arbetet på avdelningen/enheten, sina chefer och medarbetare. 


Vårt arbetsverktyg är en heltäckande målstyrningsprocess, vilken används både i förstudiearbetet och när vi utvecklar deltagarna i grupp och som individ. Vi tar dessutom ett grepp om deltagarnas ”självomhändertagande” (livsstil), med syfte att kunna öka medarbetarnas välmående och totala prestationer i vardagen. Får man ihop livspuzzlet är det lättare att ta till sig nya metoder och verktyg.


Innehållet styrs till stor del av den information som chefer och medarbetare ger oss under förstudiearbetet, samt av de mål och värde- grundande faktorer som finns uppsatta för gruppen/medarbetaren.

MAKE NEWS och MAKE MOVIES. När ni har genomfört klättring i berg, linbanan, femkamp på konferensanläggningen, forsränning, glasblåsning, matlagning och alla andra spännande aktiviteter som ni genomfört genom åren. Vårt koncept vänder sig till dig som vill göra något nytt och som vill ha oslagbar maximal kommunikation i hela organisationen och ett konkret resultat. Vårt koncept MAKE NEWS bygger på att samtliga medarbetare på företaget/avdelningen/enheten, ledningsgruppen/styrelsen blir journalister för en dag.Tänkt dig att samtliga dina medarbetare gör Din/Er information till sin egen = Maximal kommunikation.